Chính sách hoàn tiền

Đối với trả vé, vé cá nhân phải trả trước giờ bay ít nhất 4 giờ. Khi trả trước 4 giờ đến dưới 24 giờ, lệ phí là 20% giá vé; Từ 24 giờ trở lên lệ phí là 10% giá vé.

Vé tập thể khi trả vé trước giờ bay từ 24 giờ đến dưới 72 giờ, lệ phí là 20% giá vé; Từ 72 giờ trở lên lệ phí là 10% giá vé.
Với quy định trên quý khách muốn trả vẻ vui lòng liên hệ bằng cách gởi thông tin đặt vé tại Fanpage : www.facebook.com/vekhinhkhicau.vn. 

Hoặc Zalo : 0328811678. Chúng tôi không hỗ trợ bằng điện thoại quý khách vui lòng kiên nhẫn đợi phản hồi của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn khi được phục vụ quý khách.