lịch bay khinh khí cầu

Lịch bay khinh khí cầu tại việt nam

Tuần Châu – Quảng Ninh

30.04.2023 đến 10.05.2023

khinh khí cầu Asia Park - Đà Nẵng

Asia Park – Đà Nẵng

30.04.2023 đến 10.05.2023

khinh khí cầu Tam Chúc - Hà Nam

Tam Chúc – Hà Nam

12.05.2023 đến 16.05.2023

khinh khí cầu Cửa Lò - Nghệ An

Cửa Lò – Nghệ An

16.05.2023 đến 21.05.2023

Tuần Châu – Quảng Ninh

20.05.2023 đến 25.05.2023

lịch bay khinh khí cầu nha trang khánh hòa

Nha Trang – Khánh Hòa

02.06.2023 đến 08.06.2023