tài trợ lễ hội khinh khí cầu

Tài trợ lễ hội khinh khí cầu

Tại sao các thương hiệu, doanh nghiệp nên tài trợ lễ hội khinh khí cầu Việt Nam?

Quyền lợi nhà tài trợ

Nhà tài trợ sẽ được xuất hiện trên truyền hình các đài truyền hình lớn như VTV1, VTV3 và các đài truyền hình địa phương

Sẽ được nhắc đến miễn phí trên các trang báo chí lớn nhất tại Việt Nam như 24h.com.vn, vnexpress,..

Đơn vị tài trợ sẽ được miễn phí trải nghiệm các dịch vụ bay của chúng tôi khi có nhu cầu, tổ chức, truyền thông.